Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

cytatytacyta
Down on the West Coast they've got a sayin'
"If you're not drinkin' then you're not playin'."
— Lana Del Rey "West Coast"
cytatytacyta
Zaczynamy na chacie,
Całe chlanie na stół
Janusz posrał się w gacie
Andrzej rzyga zgięty w pół.
— Nocny Kochanek "Piątunio"

April 27 2017

cytatytacyta
Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla. Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. Silla - ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: 
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, 
i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!"
— Rdz 4, 17 - 24

February 20 2014

cytatytacyta
8864 b9c6 500
Reposted bymusiicjustanothergirldanceavecjohnny

February 17 2014

cytatytacyta
Reposted bymusiic musiic

January 25 2014

cytatytacyta
6597 cb21 500
Tymczasem w Ikei.

January 22 2014

cytatytacyta
Oh no, not me.
I never lost control.
— David Bowie "The Man Who Sold The World"
Reposted bycudoku cudoku

January 14 2014

cytatytacyta
ADAM ASNYK
Szkoda!

Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda pereł, które leżą
W mórz toni;
Szkoda uczuć, które młodość
Roztrwoni.
Szkoda marzeń, co się w ciemność
Rozproszą,
Szkoda ofiar, które nie są
Rozkoszą;
Szkoda pragnień, co nie mogą
Wybuchać,
Szkoda piosnek, których nie ma
Kto słuchać.
Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie
Do starcia,
I serc szkoda, co nie mają
Oparcia.

June 17 2013

cytatytacyta
All I can say is that my life is pretty plain,
I like watchin' the puddles gather rain.
— Blind Melon "No Rain"
Reposted bypiraniainaya

May 22 2013

cytatytacyta
Ive eaten the sun so my tongue 
Has been burned of the taste
— Alice in Chains "Down in a hole"
Reposted bymusiic musiic

May 05 2013

cytatytacyta
Play fullscreen
Nie będę do Pana telefonował, nie będę.

Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, 
wracałem ramię w ramię z Pańskiego parkanu ścianą.
Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę. 
Że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle...
Wiedziałem, że na Rajskiej masz, masz Pan posesję, masz Pan sad. 
Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat.
Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś kogo Pan nigdy nie lubiłeś.
-Jakby co to się wyprzesz, powiesz że po dobrej wódce byłeś.

Pieprzył, że jabłko jest jak wolność...
-Gwizdnij je,chyba umiesz? Zwiń je, a wolność pokochasz i zrozumiesz.
Pieprzył, że jabłko się należy.
-No jak, zwinąć nie umiesz? To wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz.
Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. 
Mówił: -Ja tu będę kukał, ciebie na parkan podsadzę.
Pamiętam to dobrze: Rajska 888, skoczyłem przez parkan i Pański pies mnie dosięgł.

Skoczyłem przez parkan, pański pies mnie dosięgł, pamiętam to dobrze: Rajska 888. Urągałem. Pański pies mnie karci,
okaż Pan co nieco troski, podejdź Pan Panie do okna i uchyl choć zazdrostki.

Nie będę do Pana telefonował, nie będę nachodził, głowy Pana nie będę psował,
lecz przyjdzie dzień, zapiszczy coś u pańskich drzwi,
to w wiatrołapie, stać będziemy my - ja i moje Spięte CV.

 

Reposted byfootmantheismwerandaasupernenacryingangel

May 04 2013

cytatytacyta
I took a sip of something poison but I'll hold on tight
— Foster the people "Helena beat"

May 03 2013

cytatytacyta
I nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha
— Mikołaj Sęp Szarzyński "O nietrwałej miłości rzeczy świata tego"

May 01 2013

cytatytacyta
1994 was a bad year for music - Kurt Cobain died and Justin Bieber was born.
— z youtube
Reposted bymusiicminiatura

April 25 2013

cytatytacyta
Whomsoever I've cured
I've sickened now
— Soundgarden "Fell on black days"
Reposted bydivi divi

March 17 2013

cytatytacyta
Ukraina: trzy uzbrojone delfiny uciekły z wojska.
— onet.pl

March 15 2013

cytatytacyta
O, przedmioty mojego pożądania, dla których zdolny byłem do ascezy, żarliwości, heroizmu, jaka litość, kiedy myślę o waszych ustach, rękach i piersiach i brzuchach oddanych gorzkiej ziemi.
— Czesław Miłosz "Piesek przydrożny"

March 11 2013

cytatytacyta
Ooooh la love, I’ve fallen in love, 
And it’s better this time than ever before
Ooooh la love, I’ve fallen in love, 
and it’s better this time than I’ve ever known.
— Foster the people "I would do anything for you"

February 28 2013

cytatytacyta
Stój, stój - odpowie - hardy młokosie,
Pomnę, co ojciec rzekł stary:
Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary.
— Adam Mickiewicz "Świtezianka"

February 26 2013

cytatytacyta
A kiedy się chimery zlatują mój drogi,
Wtedy człowiek powoli na serce umiera.
— Piotr Rogucki "Chimery"
Reposted byohhmarigoldchimerra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl